Политика за поверителност

В mralmond.bg ние поемаме изключително сериозно отговорността за конфиденциалността Ви. Информацията, която търсим от Вас, когато правите поръчка, се изисква в този ред и по този начин, за да Ви предложим професионално обслужване.

 

Бихме искали да подчертаем, че "Ран - 2007" ЕООД се придържа стриктно към Европейските закони за защита на личните данни. Благодарение на най-добрите съвременни технологии в mralmond.bg се спазват строги охранителни мерки, които предпазват личните Ви данни от злоупотреба и неоторизиран достъп от външни лица.

 

В допълнение към личните данни, които ни предоставяте за изпълнение на поръчка, ние може да събираме и друга персонализирана и техническа информация чрез бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти. Ние събираме и използваме тази информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-качествено. 

 

Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание, което да Ви бъде показано и др.

С ОГЛЕД НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ДЕКЛАРИРТЕ, ЧЕ:

 1. Предоставяте доброволно личните си данни на "Ран - 2007" ЕООД с ЕИК 175282486 и адрес област София, община Столична, гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 210 /наричано по-долу Дружеството/;
 2. Давате изричното си съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани от Дружеството по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни и чл.6, §1, букви „а” и „б” от Регламент (ЕС) 2016/679, като Дружеството има правото да обработва личните Ви данни само или чрез възлагане на обработващ данните.
 3. Сте запознати с правата си по чл. 34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл.19 от ЗЗЛД и сте съгласни личните Ви данни да бъдат използвани за финансово счетоводна отчетност, електронно или ръчно.
 4. Данните, които предоставяте по време на поръчка са верни и пълни, а при настъпване на промяна в тях се задължавате незабавно да информирате Дружеството. Съгласни сте и декларирате, че при необходимост ще предоставите допълнителни документи, изискани Ви от Дружеството във връзка с депозирано от Вас уведомление за промяна на личните данни.
 5. Съгласни сте и декларирате, че Дружеството няма да носи отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване от Ваша страна за промяна в личните Ви данни. Дружеството има право да приеме и ползва като валидни единствено и само оповестените от Вас по надлежния ред лични данни.
 6. Запознати сте с правото си на достъп, корекция или изтриване на личните Ви данни, чрез изрично отправено от Вас писмено волеизявление до Дружеството по реда на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.
 7. Уведомени сте, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, като в този случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено. Заявявате, че Ви е известна наказателната отговорност, която носите, в случай, че заявените от Вас обстоятелства в настоящата декларация са неверни.
 8. Уведомени сте, че личните Ви данни ще бъдат обработвани до изтичане на срока на договора, сключен между Вас и Дружеството или до изчерпване на правата и задълженията на страните по него.
 9. След финализиране на направена поръчка, личните Ви данни ще бъдат използвани за маркетингови цели, само ако изрично сте дали разрешението си за това.